Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Quý Phát vinh hạnh được nhận chứng nhận trở thành thành viên hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam


Chứng nhận Hội viên

Thiệp chúc Tết của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam