Cây nước nóng lạnh

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÚT BÌNH HQ-289

Mã: HQ-289
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Tiếng ồn thấp
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH ÚP BÌNH HQ-255

Mã: HQ-255
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Có tủ lạnh
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH HÚT BÌNH HQ-288

Mã: HQ-288
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Tiếng ồn thấp
Chi tiết

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH ÚP BÌNH HQ-266

Mã: HQ-266
 • Bình chứa nước bằng Inox 304 giúp giảm đóng cặn cho nước, tăng tuổi thọ sản phẩm
 • Bình chứa nước nóng riêng biệt
 • Hệ thống làm lạnh bằng máy nén, gas R134a
 • Có tủ lạnh 16L
Chi tiết