CHỨNG NHẬN BẾP GAS PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN BẾP GAS PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Ngày 01-08-2019, Công ty CP Quý Phát đã vinh dự được Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng ISSQ cấp giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm “Bếp Gas” mang thương hiệu “HQSTAR”