Công ty CP Quý Phát đã vinh dự được Viện Đánh Giá Và Công Nhận Quốc Tế IAI cấp giấy công nhận hàng hoá chất lượng cao đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia