Công ty CP Quý Phát đã vinh dự được Viện Đánh Giá Và Công Nhận Quốc Tế IAI cấp giấy công nhận tổ chức vì người lao động và lợi ích cộng đồng